X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

self choice / self chance


self choice / self chance
از بهم پیوستن دو واژه "Play" و "Art" ترکیب "Play Art" ساخته می شود که در معنای تحت لفظی می توان هنری که با بازی _البته نه به مفهوم "اَکت"_ همراه باشد را "Play Art" می نامیم . 
به واقع در این نوع از ارایه جنس این "بازی" ست که اهمیت دارد چرا که این بازی از نوع "Game" و با چهارچوبی ثابت و نتیجه ای قابل پیش بینی(بردن یا باختن) نیست بلکه در بستری از قواعدی توافقی انجام و آنچه رخ می دهد نیز قابل پیش بینی نیست . باید توجه داشت که این موضوع یکی از چند شاخصه ای ست که موجب می شود "Play Art" را در زیر مجموعه "پرفورمنس" یا به تعبیری ناقص هنر اجرا طبقه بندی کنیم.
در اِشِل بزرگتر و از جنسی که گفته شد می توان به زندگی کردن نیز اشاره کرد که در بستری از قوانین کلی جریان دارد و مدام دستخوش تغییرات مثبت و منفی می شود به واقع نتایجی که برای ما قابل پیش بینی نیستند این تغییرات را سبب می شوند . 
به راستی در حاصل شدن نتایجی چنان متفاوت با یکدیگر چه مواردی دخالت دارند ؟
"
من آدم خوش شانسی هستم " را برنده ی یک لاتاری می گفت 
"
من انتخاب های دقیقی داشته ام " را راوی اول شخص موفق در اجتماع 
حال آنکه همه می دانیم یک بدبیاریمی تواند صحیح ترین انتخاب ها را به باختنی ناباورانه بدل کند.
آیا شما انسان موفقی هستید؟
آیا می توان شما را فردی خوش اقبال نامید یا انتخاب هایتان را در کمال دقت و با چاشنی منطق انجام داده اید ؟

موفقیت به چه بستگی دارد ؟

 


SELF CHOICE SELF CHANCE
Performance art : Ahmad Kargaran
Wednesday, july 9 th 2014 |
| چهارشنبه 18تیـرماه 1393 | سـاعت 20 | | گالری محسن | پــلتـفرم داربـست |