X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

منا سیمبا

اجرایی است که با استفاده خاکهای رنگی جزیره هرمز همراه با موسیقی و آوا روایتی شکل می گیرد.

روایت منا سیمبا برداشتی است  تصویری از زار در هرمزگان.

از منظر من آیین زار تعلیقی است میان واقعیت و انتزاع ، آنچه به تصویر کشیده می شود در پرده ای واقعی و مضمونی رئالیست و در گوشه ای دیگر به سمت و سوی تجرید سوق می یابد.

در این اجراها از حضور مخاطبان جهت مشارکت کمک گرفته شد. در بخش آوایی و موسیقیایی اجرا، بیندگان با استفاده از تخته های مراسم آیینی، نوازندگان را همراهی کرده و در بخش نقاشی خاک ٰ مخاطبین با حضور در کنار هنرمندان در تکمیل اجرا و نقاشی شرکت نمودند.


more ...